Webfarben
Webfarben
 
 
 
 
  Auf dieser Seite finden Sie die komplette Palette für das Internet geeigneter Farben.

 

Farben - Websicher (Internet Explorer)

 
             
             
 
Hex Code Farbe
#FFFFFF  
#FFFFCC  
#FFFF99  
#FFFF66  
#FFFF33  
#FFFF00  
#FFCCFF  
#FFCCCC  
#FFCC99  
#FFCC66  
#FFCC33  
#FFCC00  
#FF99FF  
#FF99CC  
#FF9999  
#FF9966  
#FF9933  
#FF9900  
#FF66FF  
#FF66CC  
#FF6699  
#FF6666  
#FF6633  
#FF6600  
#FF33FF  
#FF33CC  
#FF3399  
#FF3366  
#FF3333  
#FF3300  
#FF00FF  
#FF00CC  
#FF0099  
#FF0066  
#FF0033  
#FF0000  
#66FFFF  
#66FFCC  
#66FF99  
#66FF66  
#66FF33  
#66FF00  
#66CCFF  
#66CCCC  
#66CC99  
#66CC66  
#66CC33  
#66CC00  
#6699FF  
#6699CC  
#669999  
#669966  
#669933  
#669900  
#6666FF  
#6666CC  
#666699  
#666666  
#666633  
#666600  
#6633FF  
#6633CC  
#663399  
#663366  
#663333  
#663300  
#6600FF  
#6600CC  
#660099  
#660066  
#660033  
#660000  
 
Hex Code Farbe
#CCFFFF  
#CCFFCC  
#CCFF99  
#CCFF66  
#CCFF33  
#CCFF00  
#CCCCFF  
#CCCCCC  
#CCCC99  
#CCCC66  
#CCCC33  
#CCCC00  
#CC99FF  
#CC99CC  
#CC9999  
#CC9966  
#CC9933  
#CC9900  
#CC66FF  
#CC66CC  
#CC6699  
#CC6666  
#CC6633  
#CC6600  
#CC33FF  
#CC33CC  
#CC3399  
#CC3366  
#CC3333  
#CC3300  
#CC00FF  
#CC00CC  
#CC0099  
#CC0066  
#CC0033  
#CC0000  
#33FFFF  
#33FFCC  
#33FF99  
#33FF66  
#33FF33  
#33FF00  
#33CCFF  
#33CCCC  
#33CC99  
#33CC66  
#33CC33  
#33CC00  
#3399FF  
#3399CC  
#339999  
#339966  
#339933  
#339900  
#3366FF  
#3366CC  
#336699  
#336666  
#336633  
#336600  
#3333FF  
#3333CC  
#333399  
#333366  
#333333  
#333300  
#3300FF  
#3300CC  
#330099  
#330066  
#330033  
#330000  
 
Hex Code Farbe
#99FFFF  
#99FFCC  
#99FF99  
#99FF66  
#99FF33  
#99FF00  
#99CCFF  
#99CCCC  
#99CC99  
#99CC66  
#99CC33  
#99CC00  
#9999FF  
#9999CC  
#999999  
#999966  
#999933  
#999900  
#9966FF  
#9966CC  
#996699  
#996666  
#996633  
#996600  
#9933FF  
#9933CC  
#993399  
#993366  
#993333  
#993300  
#9900FF  
#9900CC  
#990099  
#990066  
#990033  
#990000  
#00FFFF  
#00FFCC  
#00FF99  
#00FF66  
#00FF33  
#00FF00  
#00CCFF  
#00CCCC  
#00CC99  
#00CC66  
#00CC33  
#00CC00  
#0099FF  
#0099CC  
#009999  
#009966  
#009933  
#009900  
#0066FF  
#0066CC  
#006699  
#006666  
#006633  
#006600  
#0033FF  
#0033CC  
#003399  
#003366  
#003333  
#003300  
#0000FF  
#0000CC  
#000099  
#000066  
#000033  
#000000  
 
 
 
 
 
  Diese Farben werden von Netscape und vom Internet Explorer dargestellt.
Entweder kann man als Farbattribut den Farbnamen oder die Hex Zahl angeben.
 
     
 
ivory #FFFFF0
snow #FFFAFA
ghostwhite #F8F8FF
aliceblue #F0F8FF
floralwhite #FFFAF0
lavenderblush #FFF0F5
seashell #FFF5EE
mintcream #F5FFFA
azure #F0FFFF
honeydew #F0FFF0
oldlace #FDF5E6
linen #FAF0E6
whitesmoke #F5F5F5
lavender #E6E6FA
lightyellow #FFFFE0
lemonchiffon #FFFACD
lightgoldenrodyellow #FAFAD2
cornsilk #FFF8DC
antiquewhite #FAEBD7
papayawhip #FFEFD5
moccasin #FFE4B5
navajowhite #FFDEAD
wheat #F5DEB3
tan #D2B48C
burlywood #DEB887
peru #CD853F
sandybrown #F4A460
chocolate #D2691E
sienna #A0522D
saddlebrown #8B4513
lightcyan #E0FFFF
lightblue #ADD8E6
lightsteelblue #B0C4DE
steelblue #4682B4
aquamarine #7FFFD4
darkturquoise #00CED1
turquoise #40E0D0
mediumturquoise #48D1CC
mediumaquamarine #66CDAA
darkseagreen #8FBC8F
lightseagreen #20B2AA
cadetblue #5F9EA0
darkcyan #008B8B
darkslategray #2F4F4F
paleturquoise #AFEEEE
powderblue #B0E0E6
skyblue #87CEEB
lightskyblue #87CEFA
deepskyblue #00BFFF
cornflowerblue #6495ED
dodgerblue #1E90FF
royalblue #4169E1
mediumblue #0000CD
darkblue #00008B
midnightblue #191970
mediumslateblue #7B68EE
slateblue #6A5ACD
darkslateblue #483D8B
beige #F5F5DC
palegoldenrod #EEE8AA
khaki #F0E68C
darkkhaki #BDB76B
springgreen #00FF7F
mediumspringgreen #00FA9A
palegreen #98FB98
lightgreen #90EE90
greenyellow #ADFF2F
lawngreen #7CFC00
chartreuse #7FFF00
yellowgreen #9ACD32
limegreen #32CD32
mediumseagreen #3CB371
seagreen #2E8B57
forestgreen #228B22
olivedrab #6B8E23
darkolivegreen #556B2F
darkgreen #006400
peachpuff #FFDAB9
lightsalmon #FFA07A
salmon #FA8072
darksalmon #E9967A
lightcoral #F08080
indianred #CD5C5C
coral #FF7F50
tomato #FF6347
orangered #FF4500
crimson #DC143C
firebrick #B22222
brown #A52A2A
darkred #8B0000
orange #FFA500
darkorange #FF8C00
gold #FFD700
goldenrod #DAA520
darkgoldenrod #B8860B
gainsboro #DCDCDC
lightgrey #D3D3D3
darkgray #A9A9A9
lightslategray #778899
slategray #708090
dimgray #696969
lightpink #FFB6C1
rosybrown #BC8F8F
hotpink #FF69B4
palevioletred #DB7093
deeppink #FF1493
thistle #D8BFD8
violet #EE82EE
mediumorchid #BA55D3
darkmagenta #8B008B
blueviolet #8A2BE2
darkviolet #9400D3
darkorchid #9932CC
mediumpurple #9370DB
indigo #4B0082
mistyrose #FFE4E1
pink #FFC0CB
plum #DDA0DD
orchid #DA70D6
mediumvioletred #C71585